ยินดีต้อนรับเข้าสู่ web blogger วิภาดา กุดแถลง ดิฉันหวังว่าทุกท่านที่เข้าชมจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อย ค่ะ

17 มกราคม 2556

สารชีวโมเลกุล

ปฏิรูปการศึกษา

                              
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ 8 พฤศจิกายน 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาววิภาดา กุดแถลง
ชื่อเล่น : โบว์
รหัสนักศึกษา : 554152067
คติประจำใจ : คนเราเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกทางเดินชีวิตได้
คบ.1 ชีววิทยา  หมู่ 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ต้องดู !!

ไม่รัก ไม่ต้อง

ความรู้เพิ่มเติม

ท่านได้รับความรู้มากเพียงใด จากการเข้าชม Blogger